Despre Editura Medicală

editura

Editura Medicală a fost înființată în anul 1954 și a avut ca principal scop publicarea de literatură medicală de specialitate necesară documentării, formării și informării profesionale ale medicilor din România. A fost prima editură cu profil medical din România și a editat de-a lungul timpului numeroase tratate de medicină, manuale pentru studenți, monografii din toate specialitățile medicale și farmaceutice.

Sub redacția creatorilor școlii medicale românești s-au editat:
Tratatul de medicină internă, Chirurgie generală, Boli infecțioase, Oftalmologie, Psihiatrie, Dermatovenerologie, Radiologie, Fiziopatologie, Anatomie. Redactorii acestor mari lucrări au fost profesorii: N. Gh. Lupu, Radu Păun, Ion Bruckner pentru Medicină internă; N. Hortolomei, Ion Juvara pentru Chirurgie; Matei Balș pentru Boli infecțioase; Teodorescu Exarcu pentru Fiziopatologie.

Întotdeauna Editura Medicală a avut o deschidere internațională largă, traducând cele mai de seamă cărți din literatura medicală mondială. Începând din anii 1960 s-au editat valoroase traduceri în specialitățile de bază ale medicinei, cum au fost: Best-Taylor - Bazele fiziologice ale medicinei; Goodman-Gilman - Bazele farmacologice ale practicii medicale; Duncan - Bolile nutriției; Gilter-Heilmeyer - Fiziopatologie - precum și numeroase alte lucrări. Editura Medicală a avut un rol important în editarea revistelor Uniunii Societăților de Știinte Medicale.

Astfel, timp de peste 3 decenii, în redacția Reviste a Editurii Medicale, s-au tipărit 27 de titluri de reviste medicale cu periodicitate lunară sau trimestrială, care au contribuit la formarea și informarea multor generații de medici. De la începutul activității sale, Editura Medicală a considerat necesar să contribuie la educația și formarea culturii medicale a populației, publicând numeroase lucrări de popularizare a medicinei în tiraje suficiente. Grija din totdeauna a Editurii Medicale a fost asigurarea unui conținut științific de calitate, prezentarea lexicală și grafică superioară printr-o redactare și tehnoredactare de înalt profesionalism.

În anul 1992, Editura Medicală s-a privatizat și a dezvoltat metodele moderne de redactare, tehnoredactare și tipizare. Redactarea, tehnoredactarea și corectura se fac printr-o rețea computerizată care asigură o rapiditate și o acuratețe crescute a întregii activități. Fidelă asigurării unei informări de calitate a publicului medical, Editura Medicală execută un control permanent asupra valorii științifice și profesionale a lucrărilor publicate, îndepărtând orice ingerință de altă natură în activitatea sa și continuând tradiția de înalt profesionalism și responsabilitate din cei 50 de ani de activitate, care i-au asigurat un prestigiu deosebit în medicina românească.

Librăria Editurii Medicale

librarie

Vă așteptăm în librăria Editurii Medicale din Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 90, Sector 2, București, zilnic de luni până vineri între orele 09.00 - 17.00.